Uslovi korišćenja

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici dekar-nails.com prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. Dekar Nails zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Komunikacija elektronskim putem

Kada posetite dekar-nails.com ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Internet prodavnice dekar-nails.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice dekar-nails.com (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo dekar-nails.com ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti dekar-nails.com Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na bb-tape.rs smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Vaš nalog

Ukoliko koristitedekar-nails.com , odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem dekar-nails.com sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti bb-tape.rs isključivo uz nadzor roditelja ili staratelja. dekar-nails.com zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije dekar-nails.com će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Pravo na odustanak od ugovora. rEKLAMACIJE

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navodjenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju možete napisati putem kontakt forme u kartici kontakti

Izjava o odustanku od ugovora smatra se blagovremenom ukoliko je poslata na našu adresu u roku od 14 dana od dana kada je kupac primio porudžbinu. Mi ćemo Vas o prijemu Obrasca za odustanak koji ste poslali poštom ili elektronskim putem, obavestiti odmah i bez odlaganja poštom ili putem emaila.

Potrošač je dužan da vrati robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak,možete napisati putem kontakt forme u kartici kontakti

Potrošač snosi troškove vraćanja robe.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane.

Dekar Nails će vam bez odlaganja izvršiti povrat uplate, s tim da će se od iznosa odbiti troškovi isporuke, ako nisu prethodno bili uračunati, Povrat uplate će se uraditi najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili popunjen Obrazac za odustanak od ugovora, kao i robu koja se vraća.

Povrat novca će se izvršiti na tekući račun potrošača ili na neki drugi tekući račun koji potrošač odredi i pošalje na našu email adresu ili putem pošte. Uplata se vrši na tekući račun, bez obzira što je potrošač platio gotovinski kuriru prilikom preuzimanja, jer nismo u mogućnosti da na bilo koji drugi način izvršimo povraćaj novca.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BBalance je u obavezi da povraćaj vrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja ili drugo, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Dekar Nails ima pravo da ne izvrši povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok ne dobije dokaz od kupca da je roba poslata.

Protekom roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Zakonska odgovornost zbog nesaobraznosti robe ili usluge

Kompanija Dekar Nails je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobrraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom odredjene neseobraznosti.

Sve troškove koji su potrebni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke preuzima Dekar Nails

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci

Posetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke putem kontakt forme u kartici kontakti . Dekar Nails ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na bb-tape.rs. Protiv takvih aktivnosti Dekar Nails može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Opisi proizvoda

dekar-nails.com nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Dekar Nails ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac. Reklamacija neće biti uvažena u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe, a sve detaljnije informacije možete pročitati na strani reklamacije

Cene proizvoda

Sve cene proizvoda navedene na sajtu sa uračunatim PDV-om. dekar-nails.com se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice.

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Dekar Nails zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci sajta nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

Ostalo

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja dekar-nails.com